Imagine Europe is an idea contest inviting everyone (all ages & nationalities) to present their vision of Europe in 2050 in a short written and video-recorded pitch.

Imagine Europe este un concurs de idei care invită pe toată lumea, indiferent de vârstă sau naționalitate, să își prezinte viziunea asupra Europei în 2050 printr-un text scurt și un video.

At least 5 participants will win 500 € each and will be invited to an international workshop with European decision-makers and change-makers (travel, accommodation and subsistence costs covered).

Cel puțin 5 participanți vor câștiga, fiecare, 500 € și vor fi invitați la un workshop internațional cu europeni ce au putere de decizie (costurile de transport, cazarea fiind acoperite).

Winners will be determined through public, Jury and online voting. Online voting counts for 20% – Public Voting will take place in different cities in Europe and will count for 40% – Jury Voting will count for 40%.

Câștigătorii vor fi desemnați prin vot public, juriu și vot online. Votul online va conta 20%, votul public va avea loc în diferite orașe ale Europei și va conta 40%,. Votul juriului va conta 40 %.

How to participate? / Cum să participi?

Write a pitch of up to 500 words on the topic “My vision of Europe in 2050”
Take a look at our Tips & Tricks section before you start! Your pitch may be in any language. In case your chosen language is not English, please provide subtitles in your video or ask us for help!

Scrie un text de până la 500 de cuvinte pe tema „Viziunea mea despre Europa în 2050”. Aruncă o privire la secțiunea Tips & Tricks înainte să începi! Textul tău poate să fie în orice limbă. În caz că nu este în engleză, te rugăm să adaugi o subtitrare în videoclipul tău sau să ne ceri ajutorul!

Record your pitch in video-format. You may decide to either appear yourself in front of the camera, ask another person to perform your pitch, or have your pitch delivered as a voiceover and use other video footage to illustrate your ideas. Your video may be max. 3 min. in length.

Înregistrează textul într-un format video. Tu decizi dacă vrei să fii în fața camerei sau poți întreba o altă persoană dacă vrea să citească textul tău. Poți să folosești și diverse imagini video pentru a îți ilustra ideile. 
Video-ul trebuie să fie de maxim 3 minute.

Submit your written & recorded pitch via www.imagineeurope.eu/participate. In case you added subtitles to your video, please send us one version with sub-titles and one without!

Trimite textul tău scris și înregistrat pe www.imagineeurope.eu/participate. În caz că ai adăugat subtitrare, te rugăm, să ne trimiți un video cu subtitrare și unul fără!

What will happen next? / Ce se va întâmpla după?

Online Voting will be open until 25th March 2019.(dates may be subject to change). Our Jury will rate your pitches until the end of March 2019.
The pitches of finalists will be included in the finals taking place in a number of European cities between April and June 2019.

Winners shall be announced by the end of June 2019 and will be invited to
international workshops starting from June 2019.

As a winner, you will be invited to present your pitch in front of European decision- and change-makers with whom you will have the chance to debate your ideas.

Votul online va începe pe 25 Martie 2019 (pot exista modificări în privința datelor). Juriul va evalua înscrierile până la sfârșitul lunii martie. Finaliștii vor fi incluși în finalele ce vor avea loc în diverse orașe europene între aprilie și iunie 2019.

Câștigătorii vor fi anunțați la sfârșitul luinii iunie 2019 și vor fi invitați la un workshop internațional începând cu iunie 2019.

În calitate de câștigător , vei fi invitat să prezinți textul și videoul tău în fața europenilor cu putere de decizie și vei avea șansa de a dezbate ideile tale.

More information on www.imagineeurope.eu.

Mai multe informații pe www.imagineeurope.eu.

Other articles about Imagine Europe here.

Alte articole despre Imagine Europe aici.