Direcționează 2% din impozitul pe venit

Conform art. 79, alin (1) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea să direcționeze doi la suta (2%) din impozitul pe veniturile obținute în anul anterior către o entitate nonprofit. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau donație, ci este, în esența, o parte a impozitului pe venit deja achitat. Acest procent fie este direcționat către o organizație non-guvernamentală, fie se duce automat către bugetul statului.

Persoane fizice cu venituri salariale, completează și tipăresc de aici formularul 230 (pentru contribuabili cu venituri din salarii).

Persoanele fizice cu venituri salariale trebuie să completeze prima parte a formularului (I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI) și a doua parte (II. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ 2% DIN IMPOZITUL ANUAL), apoi să semneze formularul.

Formularele trebuie tipărite în doua exemplare și depuse la administrația financiara de care aparțineți, sau pot fi depuse online. Ne puteți contacta pentru a le ridica noi de la dumneavoastră (076 0061791), ni le puteți aduce la sediul nostru sau le puteți completa direct la sediuFormularele se depun până pe 15 martie.

Donează

Poți sprijini proiectele noastre sau ne poți ajuta în inițierea de noi proiecte prin donații directe în contul nostru deschis la Banca Transilvania: RO22BTRLRONCRT0320013901

Detalii:

  • Denumire entitate nonprofit – Asociația APRIL HUB
  • Cod de identificare fiscala – 35570560
  • Cont bancar (IBAN) – RO22BTRLRONCRT0320013901