Despre noi

Asociația April Hub a luat naștere în anul 2016. Principalul obiectiv este dezvoltarea comunității și a membrilor ei, prin: derularea de programe și proiecte pentru copii, tineri și adulți, prin promovarea valorilor europene, prin încurajarea inițiativelor venite din partea membrilor comunității, prin responsabilizarea și creșterea participării active a cetățenilor pentru a contribui împreună la dezvoltarea comunității.

Promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, promovarea valorilor și principiilor democrației, a drepturilor omului și a statului de drept, promovarea diversității etnice, lingvistice, culturale și religioase, combaterea intoleranței și a discriminării, dar și protecția, promovarea și valorificarea culturii românești și promovarea învățării pe tot parcursul vieții, prin sprijinirea și promovarea creativității și inovării, reprezintă alte domenii de interes ale asociației.

About us

April Hub NGO was born in 2016 and aims to develop the community and its members through developing programs and projects for children, youth and adults, by promoting European values, by encouraging initiatives from the community members, by empowering and increasing active participation of citizens.

Some of our goals are to teach the community to understand the importance of sustainable development, to promote and value the cultural heritage, the principles of democracy, human rights and also to promote ethnic and linguistic diversity and to fight against intolerance and discrimination. We want to promote lifelong learning and support creativity and innovation.